lessen

Heb je interesse voor een uiteenzetting en cursussen of onze initiatielessen, dan kun je deelnemen aan een reeks wekelijkse lessen van 1 september tot eind juni.
Je kunt op ieder moment in het jaar instappen .

Er is niets meer nodig dan gemakkelijke kleren, een  badhanddoek of een
dekentje en enige interesse.

Yoga is voor een open geest een gevoel van thuiskomen.
De initiatielessen maken je vertrouwd met  kriyaas, waarin je
lichaam zelf op zoek is naar een ongekend gemak ,rust en evenwicht.

Na enkele lessen ligt de nadruk niet op doen of verwezenlijken, maar om het
spontaan laten gebeuren. Dat laten gebeuren is voor het lichaam een volkomen gemak, zelfs in gerekt zijn. Dat alleen  verdrijft spanningen en wekt energie.

Elke kriyaa heeft een positief  effect en maakt  je leniger, aandachtiger
en rustiger en  geeft je een betere houding en meer levenskracht.

Na de kriyaas is er een uitgebreide en diepe ontspanning waarin je van
ogenblik tot ogenblik wordt begeleid.

Later ligt de klemtoon vooral op het spontaan  bewust leren beleven van
kriyaas, die de voorbode zijn van middelen om
alles op te ruimen wat je bezwaart en beperkt en om in je leven voldaanheid
en welzijn te vinden.

Een nieuw begin voor een verdere zoektocht op het yoga-pad.

©  VZW Bahoedaka Yoga – Voor welzijn en wel zijn – Reginald Warnefordstraat 65          9040 Sint Amandsberg – Ondernemingsnummer : 859.906.681
RPR Gerechtelijk arrondissement Gent – telefoon : 09/228.43.34                                     Zaal : A.Joosstraat – res.Omega, 9000 Gent
mail: bahoedakayoga@skynet.be ; km.lielaa@skynet.be