cursussen

BAHOEDAKA YOGA LENTE 2022

Welkom

BAHOEDAKA YOGA cursus met Lielaa
Dinsdagavond om 20:00 uur
START 8 maart 2022
13 lessen = 78 euro*
Geen les op : 22 maart – 5 april – 12 april – 7 juni
Einde cursus: 28 juni

*We houden het veilig en daarom is het noodzakelijk om op voorhand in te schrijven
Inschrijven
door betalen op nummer IBAN BE53 0689 0391 6553 BIC GKCCBEBB
met vermelding “cursus 2021 -2022 = Bahoedaka Yoga lente 2022” .
Nog vragen: km.lielaa@skynet.be

Info voor yogaleraren
Vanaf 2022 is Bahoedaka Yoga vzw op zoek naar enthousiaste yogaleraren die wekelijks en op vrijwillige basis yogalessen willen geven in onze Yogamatt.
Deze lessen hebben als doel om mensen vertrouwd te maken met kriyaas, waarin het lichaam een ongekend gemak, rust en evenwicht vindt.
Na enkele lessen ligt de nadruk niet meer op doen of verwezenlijken, maar op spontaan laten gebeuren. Dat laten gebeuren is voor het lichaam een volkomen gemak, zelfs in gerekt zijn of in een inspanning. Dat alleen verdrijft spanningen en wekt energie. Later ligt de klemtoon vooral op het spontaan en bewust leren beleven van kriyaas.

BAHOEDAKA YOGA CURSUS

In de cursus is het de bedoeling zich van les tot les systematisch te verdiepen in Ervaren. Het gaat niet om denken, weten, kennen en begrijpen, noch om een mentale en  intellectuele benadering. Ervaren overstijgt dat alles.

Het gaat om het ontdekken van de Echtheid achter alle blinde en onechte idealen en concepten. Ervaren maakt ook een einde aan de onechtheid waarmee we een grens trekken tussen onszelf en alle dingen.

Zodra we authentiek Ervaren zijn, verdwijnt die grens en beleven we eenheid in verscheidenheid. Ervaren-op-zich schittert smetteloos als wat we in wezen zonder grenzen zijn en als onveranderlijk Geluk dat we niet nastreven maar zijn.
Alle vervreemd zijn daarvan is onecht en is de oorzaak van alle kleine en grote problemen.

De tevreden mens vindt de beste rust.

Tevredenheid is de eerste stap in Bahoedaka Yoga die het ons,  samen met de middelen die Bahoedaka Yoga ons aanreikt,  mogelijk maakt om tot yoga te komen.